Utbildning

Vi kan erbjuda våra kunder endagseminarier för att utbilda lagerpersonal, truckförare och även personer som ansvarar för lagerverksamheter.

Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för riskerna med felaktigt användande av ställage, för att på så sätt reducera eller eliminera de skador och risker som alltid uppkommer vid truckpåkörningar, vid felbelastningar och/eller på andra sätt dåligt underhållna pallställage. Ni kommer även att vid behov kunna besiktiga egna pallställage och dokumentera detta på rätt sätt.

Utbildningens omfattning

 • Terminologi
 • Konstruktionsprinciper
 • Säkerhetsdetaljer – tillbehör
 • Säkerhetsdetaljer – tillbehör
 • Tillverkaransvar
 • Brukaransvar
 • Olika standarder – standardens funktion
 • Ställagemodeller på den Svenska marknaden
 • Hur man förbereder en besiktning
 • Besiktningsprotokoll – utformning
 • Checklista för generella observationspunkter vid besiktning
 • Frågor och sammanfattning

Kontakta oss om ni vill ha mer info eller boka en plats på våra kurser.