Rådgivning – Projektering

Hos KJK är rådgivning och konsultation alltid kostnadsfritt.

Kostnadsfritt är det också när vi kommer ut till ert företag för möte gällande inköp, kompletteringar av er befintliga utrustning, om ni vill sälja av begagnade lagerställage, informations- eller projekteringsmöte, upplägg av riskanalys, m.m.

Frågor rörande produkter du är intresserad av men vi inte har upplagda på KJK´s shop, hör av dig till oss så ordnar vi det du behöver efter dina önskemål.

Sedan 70-talet har KJK´s verksamhet utvecklats och vi har bred erfarenhet att dela med oss av.

Inget är för litet eller för stort för oss att hjälpa till med.

VÄLKOMMEN!